Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο έτους 2020

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο έτους 2020

Μετά την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για τη λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ανάπτυξης του κορονοϊού στη χώρα μας με την απαγόρευση πραγματοποίησης συνεδρίων και συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μετατίθεται για το μήνα Ιούνιο του 2020, ελπίζοντας να έχουν αρθεί έως τότε τα περιοριστικά μέτρα και να έχει βελτιωθεί η όλη κατάσταση.

Με εντολή προέδρου Δ.Σ

Παναγιώτης Μπέρδος
Πρόεδρος Π.Ο.Ο.

65 / 100
(Επισκέψεις 19 , Σήμερα 1 )