Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2021

Μετά την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του COVID-19 στη χώρα μας, με την απαγόρευση πραγματοποίησης συνεδρίων και συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, το ΔΣ του ΣΦΩΠ είναι σε αναμονή απάντησης απο τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για το εαν ισχύει η απαγόρευση ή εφ’όσον δεν ισχύει για τους όρους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΩΠ 2021, προκειμένου το ΔΣ να προσκαλέσει την συνέλευση.

Με τη λήψη της απάντησης απο τη Γ.Γ.Π.Προστασίας θα υπάρξει άμμεσα ενημέρωση των μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μαρτίκας Γεώργιος       Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΣΦΩΠ             Γραμματέας ΣΦΩΠ

(Επισκέψεις 62 , Σήμερα 1 )