Καρτέλα κρίσης Ευρωπαϊκής Πανίδας

Καρτέλα κρίσης Ευρωπαϊκής Πανίδας

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των πουλιών Ευρωπαϊκής Πανίδας.
G1 – Ευρωπαϊκά αγριοπούλια (δακτυλίδια 1, 2 ετών).
G2 – Μεταλλάξεις Ευρωπαϊκών αγριοπουλιών (δακτυλίδια 1, 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά
Καρτέλα κρίσης κατηγορία G

Προσοχή. Μη αποδεκτά στικτά πουλιά