Καρτέλα κρίσης Ευρωπαϊκής Πανίδας

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των πουλιών Ευρωπαϊκής Πανίδας.

G1 – Ευρωπαϊκά αγριοπούλια (δακτυλίδια 1, 2 ετών).

G2 – Μεταλλάξεις Ευρωπαϊκών αγριοπουλιών (δακτυλίδια 1, 2 ετών). Μη αποδεκτά στικτά

Καρτέλα κρίσης κατηγορία G

Προσοχή. Μη αποδεκτά στικτά πουλιά

(Επισκέψεις 16 , Σήμερα 1 )