Πίνακας διασταυρώσεων πουλιών

Πίνακας διασταυρώσεων πουλιών

Στο παρακάτω Πίνακα διασταυρώσεων πουλιών μπορείτε να δείτε το διαμέτρημα των απογόνων ανάλογα με τα διαμετρήματα των γονέων.
Πίνακας διασταυρώσεων πουλιών
(Επισκέψεις 177 , Σήμερα 1 )