Καρτέλα κρίσης Καναρινιών φωνής Τιμπράντο

ΣΦΩΠ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη καρτέλα κρίσης των Καναρινιών φωνής Τιμπράντο.
Καρτέλα κρίσης κατηγορία C
(Επισκέψεις 94 , Σήμερα 1 )