3η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2019

3η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2019

3η Διεθνής Έκθεση Tre Mari 2019, συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΦΩΠ, 12 μέλη του με 57 πουλιά.

Κωδικός Ονοματεπώνυμο Πουλιά Χρυσό Αργυρό Χάλκινο
V9 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 6
V1 Μαρτίκας Γεώργιος 5
V38 Μάρτος Νικόλαος 5
V13 Μπετουλιάνος Απόστολος 5
V15 Νόλας Γεώργιος 7
V7 Παπανικολάου Γεώργιος 2
V29 Πιστικόπουλος Αντώνιος 5
V32 Πουρλίδας Βασίλειος 1
V23 Σκουλαριώτης Γεώργιος 4
V18 Τσακαλίδης Γεώργιος 5
V106 Τσουρπής Μιχαήλ 8
V105 Χρυσόπουλος Βασίλειος 4
Σύνολο 57
(Επισκέψεις 37 , Σήμερα 2 )