56ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2007

56ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2007

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 56ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 2 μέλη του και 4 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Μαρτίκας Γεώργιος 2
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 2
(Επισκέψεις 24 , Σήμερα 1 )