57ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2008

57ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2008

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 57ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 5 μέλη του και 22 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Κάρτας Νικόλαος 6
Μαρτίκας Γεώργιος 3
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 4
Σφήκας Νικόλας 5
Χατζοπούλου Παναγιώτα 4
(Επισκέψεις 14 , Σήμερα 1 )