58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009

58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 58ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 3 μέλη του και 7 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Μαρτίκας Γεώργιος 1
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 5
Τσουρπής Μιχαήλ 1
(Επισκέψεις 15 , Σήμερα 1 )