61ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2012

61ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2012

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 61ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 19 μέλη του και 50 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Αντωνιάδης Γεώργιος 2
Αντωνόπουλος Γεώργιος 1
Καλαμαράς Σπυρίδων 2
Κοσμής Κωνσταντίνος 9
Κυνηγόπουλος Στέφανος 1
Μαρτίκας Γεώργιος 1
Μιχαηλίδης Κυριάκος 1
Μούρνος Δημήτριος 1
Μπουρδάνος Γρηγόριος 4
Νόλας Γεώργιος 4
Παλαβάτσιος Ηρακλής 2
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 5
Πιτσικόπουλος Αντώνιος 4
Στοϊμένος Ανέστης 2
Σωτηρίου Αθανάσιος 2
Τοκμακτσής Ιωάννης 1
Τομπούδης Πολυχρόνης 3
Τσουρπής Μιχαήλ 3
Χαρέλας Αθανάσιος 1
(Επισκέψεις 14 , Σήμερα 1 )