62ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2013

62ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2013

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 62ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 12 μέλη του και 61 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Αντωνόπουλος Γεώργιος 5
Καλογερόπουλος Παναγιώτης 5
Κοσμής Κωνσταντίνος 15
Μαρτίκας Γεώργιος 7
Μπουρδάνος Γρηγόριος 5
Νόλας Γεώργιος 5
Παναγιωτίδης Αναστάσιος 5
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1
Παπακωνσταντίνου Κυριάκος 1
Παπανικολάου Γεώργιος 1
Πιτσικόπουλος Αντώνιος 7
Τσουρπής Μιχαήλ 4
(Επισκέψεις 13 , Σήμερα 1 )