63ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2014

63ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2014

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 63ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 9 μέλη του και 32 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Γκιντέρσος Κωνσταντίνος 1
Κοσμής Κωνσταντίνος 10
Μαρτίκα Έφη-Δέσποινα 1
Μαρτίκας Γεώργιος 3
Μπενής Βασίλειος 3
Παναγιωτίδης Αναστάσιος 5
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1
Πιτσικόπουλος Αντώνιος 4
Τσουρπής Μιχαήλ 4

Τα μέλη του ΣΦΩΠ κατέκτησαν τα παρακάτω μετάλλεια.

Ονοματεπώνυμο Κλάση Χρυσό Αργυρό
Κοσμής Κωνσταντίνος Ε168 1
Κοσμής Κωνσταντίνος Ε156 1
(Επισκέψεις 14 , Σήμερα 1 )