64ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2015

64ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2015

Ο ΣΦΩΠ συμμετείχε στο 64ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με 10 μέλη του και 26 πουλιά.

Ονοματεπώνυμο Πουλιά
Γκιντέρσος Κωνσταντίνος 1
Κοσμής Κωνσταντίνος 10
Κυρικτσής Κωνσταντίνος 1
Μαρτίκας Γεώργιος 2
Μιχαηλίδης Κυριάκος 1
Μπουρδάνος Γρηγόριος 2
Παναγιωτίδης Αναστάσιος 3
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 1
Πιτσικόπουλος Αντώνιος 4
Τσουρπής Μιχαήλ 1

Τα μέλη του ΣΦΩΠ κατέκτησαν τα παρακάτω μετάλλεια.

Ονοματεπώνυμο Κλάση Χρυσό
Κοσμής Κωνσταντίνος Ε274 1
(Επισκέψεις 14 , Σήμερα 1 )